POLITICA DE UTILIZARE REZONABILĂ

Ce cuprind aceste condiții?
Această politică de utilizare rezonabilă prezintă standardele de conținut care se aplică atunci când încărcați conținut pe site, intrați în contact cu alți utilizatori ai acestui site, folosiți link-ul către acest site, sau interacționați în orice alt mod cu acest site.

Accesați linkurile de mai jos pentru a afla mai multe informații din fiecare domeniu:
https://www.essilor.ro/politica-de-confidentialitate 
https://www.essilor.ro/termeni-si-conditii

Cine suntem și cum ne puteți contacta
www.essilor.ro este un site administrat de ESSILOR ROMANIA SRL ("Noi"). Compania este înregistrată în România cu numărul J40/7317/2000 și cu sediul social în  Bucureşti Sectorul 6, B-dul Timişoara Nr. 26Z, CLADIREA "ANCHOR PLAZA" UNIT. 11B+C, Etaj 11. Sediul comercial principal este  Bucureşti Sectorul 6, B-dul Timişoara Nr. 26Z, CLADIREA "ANCHOR PLAZA" UNIT. 11B+C, Etaj 11. Numărul de TVA este CUI 13264659.
Pentru a ne contacta, folosiți email-ul office@essilor.ro [sau sunați la linia noastră de serviciu clienți la 0744 330 569].

Prin folosirea acestui site, acceptați aceste condiții
Prin folosirea acestui site, confirmați că acceptați condițiile acestei politici și că sunteți de acord să le respectați.
Dacă nu sunteți de acord cu aceste condiții, nu utilizați site-ul.
Vă recomandăm să imprimați o copie a acestor condiții pentru a le putea consulta și pe viitor.

Sunt și alte condiții care pot fi valabile
Condițiile de folosire a website-ului https://www.essilor.ro/termeni-si-conditii sunt valabile și când dumneavoastră folosiți acest site.

Condițiile acestei politici pot suferi modificări
Aceste condiții sunt actualizate din când în când. De fiecare dată când doriți să accesați site-ul, verificați aceste condiții, pentru a vă asigura că înțelegeți condițiile care se aplică în momentul respectiv. [Aceste condiții au fost cel mai recent actualizate pe 25.11.2020]

Utilizări interzise
Puteți folosi site-ul nostru numai în scopuri legale.  Nu puteți folosi site-ul:
●    În orice mod care ar încălca orice lege sau reglementare ce se aplică la nivel local, național sau internațional.
●    În orice mod care este ilegal sau fraudulos sau are scop sau consecințe ilegale sau frauduloase.
●    Pentru a aduce daune sau în încercarea de a aduce orice fel de daune minorilor.
●    Pentru a intimida, insulta, sau umili pe altcineva.
●    Pentru a trimite, a primi cu bună știință, a încărca, descărca, folosi sau refolosi orice  material care nu respectă aceste standarde de conținut.
●    Pentru a transmite, sau a înlesni transmiterea oricărui material care nu a fost solicitat, material publicitar sau promoțional neautorizat sau orice altă formă de solicitare asemănătoare  (spam).
●    Pentru a transmite cu bună știință orice fel de date, pentru a trimite sau încărca orice material care conține viruși, Troieni, viermi, bombe cu ceas, decodoare de taste, spyware, adware sau orice alte programe dăunătoare sau orice cod de computer similar conceput pentru a afecta negativ funcționarea oricărui software sau hardware al computerului.

Sunteți de acord:
●    Să nu reproduceți, duplicați, copiați sau re-vindeți orice secțiune a site-ului contravenind cu prevederile condițiilor de utilizare a website-ului https://www.essilor.ro/termeni-si-conditii.
●    Să nu accesați fără autorizare, să interferați cu, să deteriorați sau să perturbați:
●    orice secțiune a acestui site;
●    orice echipament sau rețea în care este păstrat conținutul site-ului; 
●    orice software folosit pentru funcționarea site-ului; sau 
●    orice echipament sau rețea sau software deținut sau folosit de o terță parte.

Servicii interactive 
Uneori putem oferi servicii interactive pe site, inclusiv, dar fără a ne limita la:
●    Chat.
●    Buletine informative.
●    Servicii de programare
(servicii interactive.)
În cazul în care oferim un serviciu interactiv, vă vom da informații clare despre tipul serviciului oferit, dacă este moderat și ce formă de moderare se folosește (inclusiv dacă este umană sau tehnică).
Vom face tot ce ne stă în putință pentru a evalua eventualele riscuri pentru utilizatori (și mai ales pentru copii) de la terțe părți, atunci când sunt folosite serviciile interactive oferite de site-ul nostru, și vom decide de la caz la caz dacă este adecvată folosirea moderării pentru serviciul respectiv (inclusiv ce fel de moderare să se folosească) ținând cont de aceste riscuri. Cu toate acestea, nu avem obligația să supraveghem, monitorizăm sau moderăm orice serviciu interactiv pe care îl folosim pe site, și excludem în mod expres răspunderea pentru orice pierdere sau daună rezultând din utilizarea oricărui serviciu interactiv de către un utilizator, într-un mod ce contravine standardelor noastre de conținut, indiferent dacă serviciul este moderat sau nu. 
Folosirea oricăruia dintre serviciile interactive de către un minor se face cu acordul părintelui sau tutorelui legal. Recomandăm părinților care permit copiilor să folosească un serviciu interactiv să discute cu copiii despre siguranța lor în mediul online, deoarece moderarea nu este infailibilă. Minorii care folosesc orice serviciu interactiv ar trebui să fie instruiți cu privire la posibilele riscuri la care se expun. 
În cazul în care moderăm un serviciu interactiv, vă vom oferi și o modalitate de a intra în legătură cu moderatorul, dacă apare vreo problemă sau aveți vreo întrebare.

Standarde de conținut
Aceste standarde de conținut se aplică la orice material cu care contribuiți pe site (Contribuție), și la orice servicii interactive asociate cu acesta. 
Standardele de conținut trebuie respectate în totalitate. Standardele se aplică fiecărei părți a contribuției, precum și întregului conținut.
ESSILOR ROMANIA SRL va determina, după puterea sa de apreciere, dacă o Contribuție încalcă Standardele de conținut.
O Contribuție trebuie:
●    Să fie precisă (atunci când prezintă fapte).
●    Să fie adevărată (atunci când prezintă opinii).
●    Să respecte legea în vigoare în Anglia și Țara Galilor și în orice țară din care este realizată.
O Contribuție nu trebuie:
●    Să fie defăimătoare la adresa vreunei persoane.
●    Să fie obscenă, ofensivă, răuvoitoare sau provocatoare.
●    Să intimideze, să insulte, să umilească.
●    Să promoveze materiale cu conținut sexual explicit.
●    Să includă materiale în care sunt abuzați sexual minori.
●    Să promoveze violența.
●    Să promoveze discriminarea pe bază de rasă, sex, religie, naționalitate, dizabilitate, orientare sexuală sau vârstă.
●    Să încalce orice drept de autor, de bază de date sau marcă comercială a oricărei alte persoane
●    Să înșele așteptările.
●    Să încalce orice obligație legală datorată unei terțe părți, cum ar fi o obligație contractuală sau de confidențialitate.
●    Să promoveze o activitate ilegală.
●    Să sfideze legea.
●    Să constituie o amenințare, un abuz sau un atac la confidențialitatea cuiva sau să îi poată provoca supărări, neplăceri, sau teamă nedorită.
●    Să fie probabil să hărțuiască, să supere, să jeneze, să sperie sau să deranjeze pe cineva.
●    Să folosească identitatea altei persoane sau să inducă în eroare în privința identității sau afilierii cu altă persoană.
●    Să dea impresia că respectiva Contribuție provine de la ESSILOR ROMANIA SRL, atunci când nu este cazul.
●    Să pledeze, să promoveze, sau să incite orice parte să comită sau să asiste la orice acțiune ilegală sau criminală, cum ar fi (doar cu titlu de exemplu) încălcarea drepturilor de autor sau utilizarea abuzivă a computerului.
●    Să conțină afirmații despre care știți sau aveți motive rezonabile să credeți că aparțin unor persoane publice, și că aceste afirmații pot fi interpretate ca o încurajare directă sau indirectă sau altă modalitate de inducere pentru comiterea, pregătirea sau instigarea la acte de terorism.
●    Să conțină reclame sau să promoveze orice fel de servicii sau web linkuri către alte site-uri.

Încălcarea acestei politici
Când se consideră că s-a produs o încălcare a acestei politici de utilizare rezonabile, se vor lua măsurile ce se impun.  
Nerespectarea acestei politici de utilizare rezonabile constituie o încălcare semnificativă a condițiilor de utilizare [https://www.essilor.ro/termeni-si-conditii ce se aplică în folosirea acestui site, și poate duce la punerea în aplicare a oricăreia dintre următoarele acțiuni:
●    Retragerea imediată, temporară sau permanentă a dreptului de a folosi acest site.
●    Ștergerea imediată, temporară sau permanentă a oricărui material pe care l-ați încărcat pe acest site.
●    Emiterea unui avertisment.
●    Demararea unor proceduri legale împotriva dumneavoastră pentru rambursarea tuturor costurilor în vederea despăgubirii (inclusiv, dar fără a se limita la, cheltuieli administrative și juridice rezonabile) ce rezultă din această încălcare.
●    Acțiuni legale suplimentare împotriva dumneavoastră.
●    Dezvăluirea acestor informații către organele de drept așa cum considerăm că este necesar sau conform legislației în vigoare.
Nu ne asumăm răspunderea pentru acțiunile pe care le putem întreprinde ca răspuns la încălcările acestei politici de utilizare rezonabile. Acțiunile pe care le putem întreprinde nu se limitează la cele descrise mai sus și putem întreprinde orice altă acțiune pe care o considerăm adecvată.