Politica de confidențialitate

Bine ați venit la politica de confidențialitate a Essilor România.

Essilor România vă respectă confidențialitatea și se angajează să vă protejeze datele personale. Această  politică de confidențialitate vă va informa despre cum vă protejăm datele personale când ne vizitați website-ul (indiferent de unde îl accesați) și despre drepturile dumneavoastră privind confidențialitatea și cum sunteți protejat de lege.

Această politică de confidențialitate este prezentată într-un format stratificat, în așa fel încât puteți accesa domeniile specifice de mai jos. Puteți folosi Glosarul pentru a înțelege sensul anumitor termeni folosiți în această politică de confidențialitate.

1. INFORMAȚII IMPORTANTE ȘI CINE SUNTEM

2. DATELE PE CARE LE COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ

3. CUM SUNT COLECTATE DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE?

4. CUM FOLOSIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE

5. DIVULGAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE

6. TRANSFERURI INTERNAȚIONALE

7. SECURITATEA DATELOR

8. PĂSTRAREA DATELOR

9. DREPTURI LEGALE

10. GLOSAR

1.INFORMAȚII IMPORTANTE ȘI CINE SUNTEM

SCOPUL ACESTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE

Această politică de confidențialitate are scopul de a vă oferi informații despre modul în care Essilor România colectează și procesează datele dumneavoastră personale atunci când utilizați acest website, incluzând orice date pe care le puteți furniza pe acest website atunci când :

Pentru opticieni:

 • Vă configurați un cont pentru a beneficia de serviciul de programări pus la dispoziția dumneavoastră prin intermediul localizatorului de magazine al Companiei;

Pentru consumatori :

 •  Vă configurați un cont pentru a face o programare la un optician.

Acest website nu este destinat copiilor (sub 16 ani) și nu colectăm cu bună știință date referitoare la copii. Programările pentru copii pot fi făcute numai de un adult responsabil pe numele său.

IDENTITATEA ȘI INDICAȚIILE OPERATORULUI DE DATE

Atenționare legală: operatorul este persoana care a determinat mijloacele și scopul procesării. Procesatorul este o persoană care colectează datele cu caracter personal pentru a fi folosite de către operator. Procesatorul acționează sub autoritatea și controlul operatorului și pe baza instrucțiunilor acestuia.

Operatorul de date personale este:

 1. Pentru datele personale colectate în timp ce consumatorul/utilizatorul final își face programarea pentru întâlnirea cu utilizatorul business în agenda sa: utilizatorul business la care consumatorul își face programare în agenda sa PARTENER ESSILOR  acționează ca procesor și conform instrucțiunilor primite de la utilizatorul business
 2. Pentru datele personale de la consumator din timpul configurării contului sau când  navighează pe website și când se creează statisticile privind utilizarea funcției, calculul și anonimizarea acestora : PARTENER ESSILOR.
 3. Indiferent dacă este operator sau procesator, PARTENERUL ESSILOR ia măsurile adecvate pentru a asigura protecția și confidențialitatea datelor cu caracter personal pe care le deține sau le prelucrează.

2. DATELE PE CARE LE COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ

Datele personale, sau informațiile personale, înseamnă orice informație cu privire la o anumită persoană, pe baza cărora acea persoană poate fi identificată. Nu sunt incluse date pentru care identitatea a fost înlăturată (date anonime).

Putem colecta, folosi, păstra și transfera diferite tipuri de date personale despre dumneavoastră direct sau prin utilizarea de cookies pe care le-am grupat împreună după cum urmează:

Date colectate ca procesor :

 • Date privind identitatea incluzând prenumele, numele de dinainte de căsătorie, numele de familie, numele de utilizator sau un identificator asemănător, starea civilă, titulatura, data nașterii și sexul.
 • Date de contact incluzând adresa de email și numărul de telefon.
 • Date tehnice incluzând adresa IP, datele de conectare, parolele, tipul și versiunea browser-ului, setarea fusului orar și locația, tipurile și versiunile de plug-in ale browser-ului, sistemul de operare și platforma, și alte tehnologii de pe dispozitivele pe care le utilizați pentru a accesa acest website.
 • Date de profil incluzând numele de utilizator și parola, hobby-uri, preferințe, feedback și răspunsuri date la chestionare.

Date colectate ca operator:

 • Date privind identitatea incluzând prenumele, numele de dinainte de căsătorie, numele de familie, numele de utilizator sau un identificator asemănător, starea civilă, titulatura, data nașterii și sexul.
 • Date de contact incluzând adresa de email și numărul de telefon.
 • Date tehnice incluzând adresa IP, datele de conectare, parolele, tipul și versiunea browser-ului, setarea fusului orar și locația, tipurile și versiunile de plug-in ale browser-ului, sistemul de operare și platforma, și alte tehnologii de pe dispozitivele pe care le utilizați pentru a accesa acest website.
 • Date de profil incluzând numele de utilizator și parola, hobby-uri, preferințe, feedback și răspunsuri date la chestionare.
 • Date de utilizare incluzând informații despre cum folosiți acest website, produse și servicii.
 • Date de Marketing și comunicare incluzând preferințele pentru primirea materialelor marketing de la noi și de la terțe părți și preferințele privind comunicarea.

De asemenea colectăm, folosim și distribuim Date agregate cum ar fi date statistice sau demografice în scop statistic. Datele agregate pot deriva din datele personale, dar nu sunt considerate date personale prin lege, pentru că aceste date nu vă dezvăluie direct sau indirect identitatea. De exemplu, putem agrega Datele dumneavoastră de utilizare pentru a calcula procentajul de utilizatori care accesează o anumită funcție a website-ului. Cu toate acestea, dacă vom combina sau conecta Datele agregate cu datele dumneavoastră personale, astfel încât să vă poată identifica în mod direct sau indirect, vom trata datele combinate ca date personale, iar acestea vor fi folosite în conformitate cu această politică de confidențialitate.

Nu colectăm nici o Categore Sensibilă de Date Personale despre dumneavoastră (acestea incluzând detalii despre rasă sau etnie, convingeri religioase sau filosofice, viața sexuală, orientarea sexuală, opinii politice, apartenența la un sindicat, informații despre starea de sănătate, date genetice și biometrice). Nu colectăm nici informații despre condamnări penale și infracțiuni.

3. CUM SUNT COLECTATE DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE?

Folosim diferite metode de colectare a datelor de la și despre dumneavoastră, inclusiv prin:

 • Interacțiuni directe. Ne puteți furniza identitatea dumneavoastră, Datele de contact, completând diverse formulare sau corespondând cu noi prin poștă, telefon, email sau altfel. Datele de contact includ date personale pe care le furnizați atunci când:
  • Aplicați pentru serviciile noastre și în mod special pentru modulul de programări;
  • Creați un cont pe website-ul nostru;
  • Vă abonați la serviciul sau la publicațiile noastre;
  • Solicitați să vă fie trimise materiale de marketing;
  • Participați la un concurs, o promoție sau un sondaj; sau
  • Ne dați feedback sau ne contactați.
 • Tehnologii sau interacțiuni automate. Atunci când interacționați cu website-ul nostru, colectăm automat Date tehnice despre echipamentul dumneavoastră, acțiuni și tipare de navigare.  Colectăm aceste date personale folosind cookies, jurnale de server și alte tehnologii asemănătoare. De asemenea putem primi Date tehnice despre dumneavoastră atunci când vizitați alte website-uri folosind cookies-urile noastre. Puteți consulta politica noastră de cookie https://www.essilor.ro/cookies pentru mai multe detalii.

4.CUM FOLOSIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE

Vom folosi datele dumneavoastră personale numai dacă legea ne permite acest lucru. Cel mai adesea, vom folosi datele dumneavoastră personale în următoarele circumstanțe:

Pentru opticieni 

 • Când vă furnizăm serviciile de programări

Pentru consumatori 

 • Când trebuie să trimitem confirmări sau mesaje de reaminitire pentru o programare

Essilor România vă prelucrează datele personale, furnizează și administrează servicii pentru a efectua sarcini legate de administrarea platformei de programări pe care o utilizați. Această prelucrare a datelor se bazează pe consimțământul dumneavoastră. Aceste servicii includ, fără a se limita la colectarea cererilor de programare și asigură tratamentul corespunzător al acestora. 

Essilor România se bazează pe consimțământul dumneavoastră de a procesa datele personale pentru:

 • trimiterea de emailuri de confirmare a unei programări
 • trimiterea de emailuri de reamintire a unei programări
 • trimiterea de emailuri privind gradul de mulțumire după programare
 • trimiterea de emailuri de reînnoire a unei programări
 • trimiterea de emailuri de marketing pentru produse
 • trimiterea de sms-uri de confirmare + mesaje de reamintire
 • scopuri de remarketing

De asemenea, putem folosi în general informațiile dumneavoastră, inclusiv:

· Pentru a răspunde la întrebările sau comentariile dumneavoastră sau pentru a comunica în alt mod cu dumneavoastră.

· Pentru furnizarea de servicii pentru clienți.

· Pentru îmbunătățirea produselor, serviciilor, marketingului și serviciului pentru clienți.

· În scopuri promoționale și pentru a vă trimite mesaje promoționale.

· Pentru a identifica preferințele dumneavoastră cu scopul de a ne personaliza comunicarea și marketingul.

· Pentru a gestiona opțiunile de comunicare și renunțare.

· Pentru a furniza informații despre Essilor, produsele și serviciile sale.

· Pentru a furniza informații despre vedere, îngrijirea și corectarea vederii.

· Pentru a vă permite să faceți programări pentru control oftalmologic sau întâlniri similare cu opticieni din zona dumneavoastră.

· Pentru a înțelege tiparele activității serviciilor digitale și pentru a îmbunătăți serviciile digitale.

· Pentru a efectua cercetări de piață.

· Pentru prevenirea și investigarea activităților rău intenționate, a încălcărilor de securitate și a fraudei.

· Pentru efectuarea de analize și în scopuri administrative.

· Pentru administrarea și desfășurarea de promoții, inclusiv pentru raportarea fiscală

Nu trebuie să vă dați consimțământul și vă puteți retrage consimțământul în orice moment.

Dacă nu vă dați consimțământul

Dacă nu vă dați consimțământul ca Essilor România să vă prelucreze datele personale pentru un anumit serviciu care este oferit în temeiul legal al consimțământului dumneavoastră, atunci este posibil să nu putem oferi acest serviciu în totalitate.

Dreptul de a vă retrage consimțământul

Atunci când Essilor România se bazează pe consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor personale, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul oricând. Dacă nu știți cum vă puteți retrage consimțământul, vă rugăm să scrieți la următoarea adresă: marketing@essilor.ro .

Vă puteți retrage consimțământul numai pentru operațiunile de prelucrare a datelor pentru care Essilor  se bazează pe consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor personale.

Aveți următoarele drepturi diferite privind datele personale care ar putea fi procesate:

 • Dreptul de acces la date
 • Dreptul de corectare a datelor, dacă sunt greșite
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor
 • Dreptul de a solicita ca o copie a datelor dumneavoastră să fie transferată către o altă organizație
 • Dreptul de a vă retrage oricând consimțământul
 • Dreptul de a fi transferat către o altă organizație
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră pentru un anumit scop
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră pentru o anumită perioadă de timp

Dacă doriți să  vă exercitați drepturile, contactați Responsabilul pentru Protecția Datelor.

Politicile standard pentru procesarea transferurilor de Date

 • Datele dumneavoastră personale sunt distribuite și altor organizații cu care Essilor are un acord legal pentru prelucrarea informațiilor în numele său. Vom distribui datele dumneavoastră personale către terțe părți situate în Spațiul Economic European (SEE), inclusiv furnizori de servicii după cum urmează:

· Filiale și sucursale, inclusiv viitoare filiale și sucursale

· Consultanți și furnizori de servicii, consultanți terți, furnizori și furnizori de servicii (cum ar fi furnizorii de găzduire, asistență, întreținere și remediere, servicii de reparații, servicii de livrare a corespondenței, analiză de evaluare a datelor, curățarea datelor, îndeplinirea comenzilor și livrarea acestora, administrarea și îndeplinirea promoțiilor, activități de publicitate, marketing și promovare, protecție împotriva fraudei și reducerea riscurilor, precum și procesarea și autorizarea plăților) în măsura în care necesită acces la bazele noastre de date.

· Parteneri de promovare comună. Uneori desfășurăm promoții comune cu terți. Dacă vă înregistrați pentru una dintre aceste promoții comune, informațiile dumneavoastră pot fi colectate atât de Essilor, cât și de o terță parte. Sau este posibil să vă oferim opțiunea de a vă putea împărtăși informațiile cu partenerul de promovare. Informațiile dumneavoastră vor fi utilizate de noi și / sau de aceștia, așa cum este descris în politicile noastre de confidențialitate postate.

· Aplicarea drepturilor / Securitate. Ne rezervăm dreptul de a vă divulga datele atunci când există o constrângere legală de a face acest lucru (de exemplu, dacă primim o citație) sau legea ne impune acest lucru sau este necesar să protejăm și / sau să impunem drepturile, interesele de proprietate, sau siguranța noastră, a utilizatorilor noștri sau a altora, sau după cum considerăm necesar pentru rezolvarea disputelor, a problemelor, prevenirea fraudei și aplicarea în alt mod a Politicii de confidențialitate și a Condițiilor de utilizare.

· Reorganizarea sau vânzarea companiei. În cazul în care compania noastră fuzionează cu sau face parte dintr-o altă organizație, sau în cazul în care compania noastră este vândută sau își vinde toate sau mare parte din activele sale sau este reorganizată în alt mod, datele pe care le colectăm vor face parte din activele transferate către entitatea care face achiziția sau entitatea reorganizată.

· Marketing efectuat de o terță parte. Putem transmite datele dumneavoastră către terți în scopuri de marketing ale acestora.

· După cum este permis de lege. Putem transfera datele dumneavoastră către terți în cazul în care suntem autorizați în mod expres de legea aplicabilă să facem acest lucru.

· Date de protecție non-private. Putem transfera datele dumneavoastră de protecție non-private către terți în orice scop legal. Aceste date de protecție non-private pot include informații agregate, care sunt informații compilate ce reflectă utilizarea colectivă a mai multor utilizatori și / sau informații de-identificate, care reflectă tiparele de utilizare ale unei anumite utilizări a Serviciilor digitale, spre deosebire de utilizatorii în mod colectiv, dar nu sunt date prin care o persoană să poată fi identificată.


● Dacă sunteți de acord să primiți comunicări și / sau materiale de marketing de la Essilor, vom împărtăși datele dumneavoastră personale cu furnizorii externi de servicii

● Datele dumneavoastră personale pot fi utilizate în scopuri de cercetare sau analiză.

● Datele dumneavoastră personale pot fi, de asemenea, utilizate de către auditorii noștri pentru a evalua conformitatea noastră cu standardele și reglementările în vigoare.

● O listă completă a acestor organizații, motivele pentru partajarea datelor dumneavoastră personale cu acestea și dacă acestea sunt situate în afara UE pot fi găsite în secțiunea despre detaliile transferului de date.

● Datele dumneavoastră personale sunt partajate folosind metode de transfer sigure. Essilor a asigurat măsurile de protecție a datelor pentru toate organizațiile cu care sunt partajate datele dumneavoastră cu caracter personal.

Următorul tabel prezintă categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm, categoriile de surse din care au fost colectate aceste informații și categoriile de terți cu care împărtășim aceste date cu caracter personal:

Categorii de informații personale colectate

Categorii de surse din care au fost colectate informațiile

Scopul de afaceri sau comercial pentru colectare

Categoria de terțe părți cu care împărtășim informațiile personale

Nume

Consumator

Furnizare de servicii pentru clienți

Asociați

Parteneri de afaceri

Entități externe de marketing

Adresă de email

Consumator

Furnizare de servicii de publicitate sau marketing

Furnizare de servicii pentru clienți

Convingerea altor persoane să cumpere produse, bunuri, proprietăți, informații sau servicii

La fel ca mai sus

Adresa poștală și numărul de telefon

Consumator

Furnizare de servicii pentru clienți

La fel ca mai sus

Informații medicale (de ex., rețete)

Consumator

La fel ca mai sus

Parteneri de afaceri

Adresa de Protocol Internet

Consumator


Audit în legătură cu o interacțiune curentă cu consumatorul și tranzacții concurente, inclusiv, dar fără a se limita la, numărarea afișărilor de anunțuri pentru vizitatorii unici, verificarea poziționării și calitatea afișărilor de anunțuri și auditul pentru conformitatea cu această specificație și alte standarde

Furnizare de servicii de publicitate sau marketing

Detectarea incidentelor de securitate, protecția împotriva activităților rău intenționate, înșelătoare, frauduloase sau ilegale și urmărirea penală a celor responsabili pentru acea activitate.

Asociați

Furnizori de analize de date

Rețele de publicitate

Cookie-uri, avertismente, etichete pixel, identificatori de anunțuri mobile sau alte tehnologii similare; informații privind interacțiunea consumatorului cu site-ul web, aplicația sau reclama

Consumator

La fel ca mai sus

La fel ca mai sus

Număr de client, pseudonim unic sau alias de utilizator

Consumator

Furnizare de servicii pentru clienți

 

Istoric de navigare, istoric de căutare

Consumator

La fel ca mai sus

La fel ca mai sus

Date de geolocație

Consumator

Furnizare de servicii pentru clienți

Furnizare de servicii de publicitate sau marketing

La fel ca mai sus

Informații comerciale (înregistrări ale produselor sau serviciilor achiziționate, obținute sau avute în vedere; achiziționarea sau consumarea de evenimente sau tendințe)

Consumator

Furnizare de servicii pentru clienți

Asociați

Furnizori de analize de date

Informații profesionale sau legate de ocuparea forței de muncă (de exemplu, titlu, numele proprietarului magazinului de optică, locații, numele angajaților)

Profesioniști din domeniul îngrijirii oculare

La fel ca mai sus

 

Semnătura

Profesioniști din domeniul îngrijirii oculare

La fel ca mai sus

 

Deducții pe baza informațiilor de mai sus pentru a crea un profil despre consumator care reflectă preferințele, caracteristicile, tendințele psihologice, predispozițiile, comportamentul, atitudinile, inteligența, abilitățile și aptitudinile consumatorului

Consumator

La fel ca mai sus

 

 

SCOPUL PENTRU CARE VOM UTILIZA DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE

Vă prezentăm mai jos, sub formă de tabel, o descriere a tuturor modurilor în care intenționăm să folosim datele dumneavoastră personale,  și pe ce temeiuri legale ne bazăm când facem acest lucru. De asemenea am menționat care sunt interesele noastre legitime acolo unde este cazul.

Rețineți că putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru mai mult de un motiv legal, în funcție de scopul specific pentru care folosim aceste date. Vă rugăm să ne contactați dacă vreți să știți mai multe despre temeiul juridic specific pe care ne bazăm pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care au fost prezentate mai multe motive în tabelul de mai jos

Scop/Activitate

Tipul de date

Baza legală a prelucrării datelor, inclusiv baza interesului legitim

Utilizator business

Pentru a vă înregistra dumneavoastră și magazinele dumneavoastră ca nou beneficiar al serviciului de programări

(a) Identitate

(b) Contact

Consimțământul

Client

Pentru a vă înregistra și a vă da posibilitatea de a face o programare la un utilizator business, iar acesta să vă poată  trimite confirmarea și informații privind statusul programării dumneavoastră, precum și mesaje de reamintire în legătură cu aceste programări timp de până la 24 de luni de la programarea inițială

(a) Identitate

(b) Contact

 

Contract pentru efectuarea unui serviciu & consimțământul

Pentru a gestiona relația cu dumneavoastră, ceea ce include:

(a) Să vă trimitem notificări despre modificările termenilor sau poliței noastre de confidențialitate

(b) Să vă cerem să lăsați o impresie sau să completați un chestionar

(a) Identitate

(b) Contact

(c) Profil

(d) Marketing și Comunicare

(a) Contract pentru efectuarea unui serviciu & consimțământul

(b) Necesar în vederea respectării unei obligații legale

(c) Necesar pentru interesele noastre legitime (pentru a ne menține evidențele actualizate și pentru a studia cum folosesc clienții noștri produsele/serviciile)

Pentru a vă da posibilitatea să completați un chestionar

(a) Identitate

(b) Contact

(c) Profil

(d) Utilizare

(e) Marketing și Comunicare

(a) consimțământ & contract pentru efectuarea unui serviciu

(b) Necesar pentru interesele noastre legitime (pentru a studia cum folosesc clienții serviciile noastre, pentru a le dezvolta și pentru a ne crește afacerea)

Pentru a ne administra și proteja afacerea și acest website (inclusiv depanarea, analiza datelor, testarea, întreținerea sistemului, asistența, raportarea și găzduirea datelor)

(a) Identitate

(b) Contact

(c) Tehnic

(a) Necesar pentru interesele noastre legitime (pentru conducerea afacerii, pentru furnizarea de servicii de administrare și IT, securitatea rețelei, pentru prevenirea fraudei și în contextul unei reorganizări a afacerii sau a procedurii de restructurare a grupului)

(b) Necesar în vederea respectării unei obligații legale

Pentru a vă furniza conținut  și reclame relevante pe acest website și pentru a măsura sau înțelege eficiența materialelor publicitare pe care le difuzăm

(a) Identitate

(b) Contact

(c) Profil

(d) Utilizare

(e) Marketing și Comunicare

(f) Tehnic

(a) Consimțământ

(b) Necesar pentru interesele noastre legitime (pentru a studia cum folosesc clienții noștri produsele/serviciile, pentru a le dezvolta, pentru a ne crește afacerea și pentru a vă informa cu privire la strategia noastră de marketing)

Pentru a face analiza datelor în vederea îmbunătățirii website-ului, a produselor/serviciilor, marketingului, relațiilor cu clienții și experiențelor

(a) Tehnic

(b) Utilizare

(a) Consimțământ

(b) Necesar pentru interesele noastre legitime (pentru a defini tipurile de clienți pentru produsele și serviciile noastre, pentru a ne păstra website-ul actualizat și relevant, pentru a ne dezvolta și pentru a vă informa cu privire la strategia noastră de marketing)

Pentru a vă face sugestii și recomandări cu privire la bunuri și servicii care v-ar putea interesa

(a) Identitate

(b) Contact

(c) Tehnic

(d) Utilizare

(e) Profil

(f) Marketing și Comunicare

(a) Consimțământ

(b) Necesar pentru interesele noastre legitime (pentru a ne dezvolta  produsele/serviciile și pentru a ne crește afacerea)

 

MARKETING

Ne străduim să vă oferim opțiuni cu privire la anumite utilizări ale datelor cu caracter personal, în special în ceea ce privește marketingul și publicitatea.

DEZABONAREA

Puteți în orice moment să ne cereți nouă sau terților să nu vă mai trimitem mesaje de marketing, conectându-vă la website și bifând sau debifând casetele relevante pentru a vă modifica preferințele de marketing.

În cazul în care renunțați la primirea acestor mesaje de marketing, acest lucru nu se va aplica datelor personale furnizate nouă ca urmare a folosirii unui serviciu sau a altor operațiuni.

COOKIES

Puteți seta browserul să refuze toate sau unele cookie-uri ale browserului sau să vă alerteze când site-urile setează sau accesează cookie-uri. Dacă dezactivați sau refuzați cookie-urile, rețineți că unele părți ale acestui website pot deveni inaccesibile sau nu vor funcționa corect. Pentru mai multe informații despre cookie-urile pe care le folosim, vă rugăm să consultați https://www.essilor.ro/cookies.

5. DIVULGAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE

Putem distribui datele dumneavoastră cu caracter personal părților menționate mai sus în scopurile stabilite în tabelul [Scopurile pentru care vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal] de mai sus.

Solicităm tuturor terților să respecte securitatea datelor dumneavoastră personale și să le trateze în conformitate cu legea. Nu permitem furnizorilor noștri de servicii terți să folosească datele dumneavoastră personale în scopuri proprii și le permitem să proceseze datele dumneavoastră personale numai în scopurile specificate și în conformitate cu instrucțiunile noastre.

6. SECURITATEA DATELOR

Am instituit măsuri de securitate adecvate pentru a preveni pierderea, utilizarea sau accesarea accidentală a datelor dumneavoastră personale în mod neautorizat, precum și modificarea sau divulgarea acestora. În plus, limităm accesul la datele dumneavoastră personale acelor angajați, agenți, contractori și alte părți terțe care au o afacere în care au nevoie de acest acces. Aceștia vor prelucra datele dumneavoastră personale numai conform instrucțiunilor noastre și sunt supuși unei obligații de confidențialitate.

Am instituit proceduri pentru a putea răspunde oricărei suspiciuni de încălcare a datelor cu caracter personal și vă vom informa pe dumneavoastră și pe orice autoritate de reglementare aplicabilă cu privire la o încălcare în cazul în care ni se cere legal să o facem, cum ar fi:

 • Abordare bazată pe risc: Măsuri tehnice și organizaționale pentru protecția datelor cu caracter personal.
 • Un sistem de gestionare a informațiilor pentru protecția confidențialității, integrității, disponibilității și mobilității datelor cu caracter personal.
 • Securitate pentru confidențialitate, și anume pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal, inclusiv, de exemplu, protecția identității prin utilizarea pseudonimelor sau utilizarea mecanismelor de criptare pentru a forța ștergerea sigură a datelor după sfârșitul perioadei de păstrare definite.

7. PĂSTRAREA DATELOR

Cât timp îmi vor fi folosite datele personale?

Vom păstra datele dvs. personale numai atât timp cât este necesar în mod rezonabil pentru a îndeplini scopurile pentru care le-am colectat, inclusiv pentru îndeplinirea oricăror cerințe legale, de reglementare, fiscale, contabile sau de raportare. Este posibil să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă în cazul unei reclamații sau dacă vom considera în mod rezonabil că există o perspectivă de litigiu în ceea ce privește relația noastră cu dumneavoastră.

Pentru a determina perioada adecvată de păstrare a datelor cu caracter personal, luăm în considerare cantitatea, natura și sensibilitatea datelor cu caracter personal, riscul potențial de prejudiciu cauzat de utilizarea neautorizată sau dezvăluirea datelor dumneavoastră personale, scopurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră personale și dacă se pot îndeplini aceste scopuri prin alte mijloace și cerințele legale, de reglementare, fiscale, contabile sau alte cerințe aplicabile

Conform legii, trebuie să păstrăm informații de bază despre clienții noștri (inclusiv date de contact, de identitate, financiare și de tranzacții) timp de [șase] ani după ce aceștia încetează să mai fie clienți, în scopuri fiscale.

Scop/Activitate

Tip de date

Perioada de păstrare a datelor

Utilizator bussiness

De a vă înregistra pe dumneavoastră și magazinele  dumneavoastră ca un nou beneficiar al sistemului de programări

(a) Identitate

(b) Contact

Pe durata contractului de afaceri încheiat

Client

De a vă înregistra și a vă permite să faceți o programare la utilizatorul bussiness și să vă puteți trimite confirmări și informații cu privire la statusul programării dumneavoastră, precum și mesaje de reamintire în legătură cu programările respective timp de până la 24 de luni de la programarea inițială

(a) Identitate

(b) Contact

 

 

24 luni

Pentru gestionarea relației cu dumneavoastră, ceea ce include:

(a) Să vă notificăm cu privire la modificările termenilor sau politicii noastre de confidențialitate

(b) Să vă solicităm să ne lăsați impresiile dumneavoastră sau să completați un chestionar

(a) Identitate

(b) Contact

(c) Profil

(d) Marketing și Comunicare

24 luni

Pentru a putea completa un chestionar

(a) Identitate

(b) Contact

(c) Profil

(d) Utilizare

(e) Marketing și Comunicare

24 luni

Pentru administrarea și protejarea afacerii și website-ului nostru (inclusiv depanare, analiză de date, testare, întreținere a sistemului, asistență, raportare și găzduire de date)

(a) Identitate

(b) Contact

(c) Tehnic

24 luni

Pentru a vă furniza conținut și reclame relevante pentru dumneavoastră și pentru a măsura sau înțelege cât de eficientă este publicitatea pe care v-o furnizăm

(a) Identitate

(b) Contact

(c) Profil

(d) Utilizare

(e) Marketing și Comunicare

(f) Tehnic

24 luni

Pentru a utiliza analiza datelor cu scopul de a ne îmbunătăți website-ul, produsele/serviciile, marketing-ul, relațiile cu clienții și experiențele noastre

(a) Tehnic

(b) Utilizare

24 luni

Pentru a vă face sugestii și recomandări de bunuri și servicii care v-ar putea interesa

(a) Identitate

(b) Contact

(c) Tehnic

(d) Utilizare

(e) Profil

(f) Marketing și Comunicare

24 luni

 

În anumite circumstanțe ne puteți cere să ștergem datele dumneavoastră: consultați [drepturile dumneavoastră legale] de mai jos pentru informații suplimentare.

8.DREPTURI LEGALE

În anumite circumstanțe, aveți drepturi cu privire la datele dumneavoastră personale conform legilor privind protecția datelor. Vă rugăm să accesați linkurile de mai jos pentru a afla mai multe despre aceste drepturi:

 • [Dreptul de a solicita acces la datele dumneavoastră personale]. [Solicitați acces la datele dumneavoastră personale (fapt cunoscut în mod obișnuit ca „cerere de acces la datele persoanei vizate”). Acest lucru vă permite să primiți o copie a datelor personale pe care le deținem despre dumneavoastră și să verificați dacă le prelucrăm în mod legal.]
 • [Dreptul de a solicita corectarea datelor dumneavoastră personale]. [Solicitați corectarea datelor personale pe care le deținem despre dumneavoastră. Acest lucru vă permite să corectați orice date incomplete sau inexacte pe care le deținem despre dumneavoastră, deși este posibil să trebuiască să verificăm acuratețea noilor date pe care ni le furnizați.]
 • [Dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră personale]. [Solicitați ștergerea datelor dumneavoastră personale. Acest lucru vă permite să ne cereți să ștergem sau să eliminăm datele cu caracter personal atunci când nu există niciun motiv întemeiat pentru continuarea procesării acestora. De asemenea, aveți dreptul să ne cereți să ștergem sau să eliminăm datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care v-ați exercitat cu succes dreptul de a vă opune prelucrării (a se vedea mai jos), dacă este posibil să vă fi procesat informațiile în mod ilegal sau dacă suntem obligați să ștergem datele dumneavoastră personale în conformitate cu legislația locală. Rețineți, totuși, că este posibil să nu putem întotdeauna să respectăm cererea dumneavoastră de ștergere din motive juridice specifice care vă vor fi notificate, dacă este cazul, în momentul solicitării dumneavoastră.]
 • [Dreptul de a vă opune procesării datelor dumneavoastră personale]. Vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când ne bazăm pe un interes legitim (sau pe cel al unei terțe părți) și există ceva în situația dumneavoastră particulară, care vă face să doriți să vă opuneți prelucrării din acest motiv, deoarece simțiți că are un impact asupra drepturilor și libertăților dumneavoastră fundamentale. De asemenea, aveți dreptul să vă opuneți în cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale în scopuri de marketing direct. În unele cazuri, putem demonstra că avem motive legitime întemeiate pentru a vă prelucra informațiile, motive care au prioritate asupra drepturilor și libertăților dumneavoastră.
 • [Dreptul de a restricționa procesarea datelor dumneavoastră personale]. Puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Acest lucru vă permite să ne cereți să suspendăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:
  • Dacă doriți să stabilim acuratețea datelor
  • În cazul în care utilizarea datelor este ilegală, dar nu doriți ca noi să le ștergem.
  • În cazul în care pentru dumneavoastră este necesar să vă păstrăm datele, chiar dacă noi nu mai avem nevoie să le păstrăm, deoarece dumneavoastră aveți nevoie de ele pentru a stabili, exercita sau apăra revendicări legale
  • În cazul în care v-ați opus utilizării datelor dumneavoastră, dar trebuie să verificăm dacă avem motive legitime imperative
 • [Dreptul de a solicita portabilitatea datelor dumneavoastră personale]. Solicitați portabilitatea datelor dumneavoastră personale către dumneavoastră sau către o terță parte. Vă vom furniza, dumneavoastră sau unei terțe părți pe care ați ales-o, datele dumneavoastră personale într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, care poate fi prelucrabil automat. Rețineți că acest drept se aplică doar informațiilor automatizate pentru care ne-ați acordat inițial consimțământul de a le utiliza sau în cazul în care am folosit informațiile pentru a încheia un contract cu dumneavoastră.
 • [Dreptul de a vă retrage consimțământul]. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment în cazul în care ne bazăm pe consimțământ pentru a prelucra datele dumneavoastră personale. Cu toate acestea, acest lucru nu va afecta caracterul legal al oricărei prelucrări efectuate înainte de a vă retrage consimțământul. Dacă vă retrageți consimțământul, este posibil să nu vă putem oferi anumite produse sau servicii. Vă vom informa dacă acesta este cazul în momentul în care vă retrageți consimțământul

Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă: marketing@essilor.ro .

FĂRĂ PERCEPERE DE COSTURI în cele mai multe cazuri

Nu va trebui să plătiți o taxă pentru a vă accesa datele personale (sau pentru a vă exercita oricare dintre celelalte drepturi). Cu toate acestea, este posibil să percepem o taxă rezonabilă dacă cererea dumneavoastră este în mod clar nefondată, repetitivă sau excesivă. Alternativ, am putea refuza să răspundem cererii dumneavoastră în astfel de condiții.

DE CE ANUME PUTEM AVEA NEVOIE DE LA DUMNEAVOASTRĂ

Este posibil să trebuiască să vă solicităm informații specifice pentru a ne ajuta să vă confirmăm identitatea și să vă asigurăm dreptul de a vă accesa datele personale (sau de a vă exercita oricare dintre celelalte drepturi). Aceasta este o măsură de securitate pentru a ne asigura că datele personale nu sunt dezvăluite niciunei persoane care nu are dreptul să le primească. De asemenea, vă putem contacta pentru a vă solicita informații suplimentare cu privire la solicitarea dumneavoastră de a vă răspunde mai repede.

LIMITA DE TIMP PENTRU A DA UN RĂSPUNS

Încercăm să răspundem la toate solicitările legitime în termen de o lună. Ocazional, ar putea dura mai mult de o lună dacă solicitarea dumneavoastră este deosebit de complexă sau dacă ați făcut mai multe cereri. În acest caz, vă vom notifica și vă vom ține la curent.

9.GLOSAR

BAZĂ LEGALĂ

Interes legitim înseamnă interesul afacerii noastre în desfășurarea și gestionarea acesteia, pentru a ne permite să vă oferim cel mai bun serviciu / produs și cea mai bună și mai sigură experiență. Ne asigurăm că luăm în considerare și echilibrăm orice impact potențial asupra dumneavoastră (atât pozitiv cât și negativ) și drepturile dumneavoastră înainte de a vă prelucra datele personale pentru interesele noastre legitime. Nu folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru activități în care interesele noastre sunt anulate de impactul asupra dumneavoastră (cu excepția cazului în care avem consimțământul dumneavoastră sau suntem obligați de lege sau legea ne permite acest lucru). Ne puteți contacta pentru a obține informații suplimentare despre modul în care evaluăm interesele noastre legitime în raport cu orice impact potențial asupra dumneavoastră în legătură cu activități specifice.

Executarea contractului înseamnă prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când este necesar pentru executarea unui contract la care sunteți parte sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de a încheia un astfel de contract.

Respectarea unei obligații legale înseamnă prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când este necesar pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supuși.

Acordarea consimțământului înseamnă orice manifestare de bună voie, specifică, informată și fără echivoc a voinței dumneavoastră prin care acceptați, printr-o declarație sau printr-un act pozitiv clar, că datele dumneavoastră cu caracter personal care vă privesc pot fi prelucrate.

Misiunea de interes public înseamnă că prelucrarea datelor este efectuată de autoritățile publice în scopul îndeplinirii sarcinilor lor.

Protejarea intereselor vitale ale persoanei înseamnă că prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice, în cazul în care persoana vizată este incapabilă fizic sau legal să-și dea consimțământul.

TERȚE PĂRȚI

TERȚE PĂRȚI INTERNE

Terțe părți interne se referă la alte companii din Grupul Essilor [acționând în calitate de operatori sau procesatori asociați] și care au sediul în România și furnizează servicii IT și de administrare a sistemelor și realizează rapoarte către conducere.

TERȚE PĂRȚI EXTERNE

Terțe părți externe se referă la:

 • Furnizorii de servicii care acționează ca procesatori pe baza România care furnizează servicii IT și de administrare a sistemelor.
 • Consilieri profesioniști care acționează ca procesatori sau operatori asociați, inclusiv avocați, bancheri, auditori și asiguratori cu sediul în România care oferă [servicii de consultanță, bancare, juridice, de asigurări și contabilitate.
 • Autoritățile de reglementare ale administrațiilor fiscale și alte autorități care acționează ca procesatori sau operatori asociați cu sediul România care necesită raportarea activităților de prelucrare în anumite circumstanțe.

10. INFORMAȚII SUPLIMENTARE

DETALII DE CONTACT

Dacă aveți întrebări despre această politică de confidențialitate sau despre practicile de confidențialitate, puteți contacta managerul pentru confidențialitatea datelor în următoarele moduri:

Numele complet al entității legale: Ionela Știrbeț

Adresă email: ionela.stirbet@essilor.ro

Aveți dreptul de a face o reclamație în orice moment către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Modificări la politica de confidențialitate și datoria dumneavoastră de a ne informa când apar schimbări

Politica noastră de confidențialitate este revizuită constant. Această versiune a fost actualizată ultima dată pe 25.11.2020.

Este important ca datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră să fie corecte și actuale. Vă rugăm să ne informați dacă datele dumneavoastră cu caracter personal se modifică în timpul colaborării cu noi.

LINK-uri către terțe părți

Acest website poate include link-uri către website-uri terțe, plug-in-uri și aplicații. Dacă accesați aceste linkuri sau activați aceste conexiuni, puteți permite terților să colecteze sau să distribuie date despre dumneavoastră. Nu controlăm aceste website-uri terțe și nu suntem responsabili pentru declarațiile lor de confidențialitate. Când părăsiți website-ul nostru, vă încurajăm să citiți politica de confidențialitate a fiecărui website pe care îl vizitați.

VĂ PREZENTĂM ÎN CELE CE URMEAZĂ ROLURILE FIECĂREIA DINTRE ENTITĂȚILE ESSILOR ÎN CADRUL GRUPULUI NOSTRU DE COMPANII ESSILOR ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE

1/ ESSILOR ROMANIA SRL, cu sediul social în Bucureşti Sectorul 6, B-dul Timişoara Nr. 26Z, CLADIREA "ANCHOR PLAZA" UNIT. 11B+C, Etaj 11, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, AVÂND CODUL UNIC DE IDENTIFICARE 13264659.

ESSILOR definește orientările strategice în termeni de marketing direct și profilare pentru grupul de companii Essilor. De aceea ESSILOR primește datele personale ale utilizatorilor din sistemul de programări, precum și informații despre cum folosesc vizitatorii website-urile și aplicațiile Essilor. Pe baza acestor informații, ESSILOR efectuează ca operator de date analize și statistici pe care le comunică ulterior afiliaților Essilor.

Prin urmare, ESSILOR acționează ca operator de date atunci când datele dumneavoastră personale sunt folosite:

 • Pentru a vă permite să beneficiați de sistemul nostru de programări
 • Să ne gestionăm relația
 • Pentru a vă trimite comunicări comerciale, inclusiv comunicări personalizate;
 • sau statistici și în scopuri analitice și/sau pentru a vă trimite chestionare privind satisfacția.
 • În scopul prevenirii fraudei și pentru securitate

2/ Afiliații Essilor din Uniunea Europeană (“UE”)

Când folosiți sistemul de programări al Essilor, anumite date personale pot fi comunicate și altor afiliați Essilor.

Găsiți mai jos lista entităților Essilor din Uniunea Europeană care vă pot accesa datele. 

France : Essilor International SAS, 147 rue de Paris, 94220 Charenton-le-Pont, France.

SIRET number : 439 769 654 00054

Switzerland : Essilor Suisse SA, Route des Avouillons 30, 1196 Gland, Suisse.

Federal number : CH-660.0.040.969-8

Germany : Essilor GmbH, Benzstraße 6, 38112 Braunschweig, Deutschland.

Registration number : HRB 147

The Netherlands : Essilor Nederland BV, Marconistraat 9, 6902 PC ZEVENAAR, Nederland.

Trade numer: 09007973

Austria : Essilor Austria GmbH, Liebermannstraße A01/401, 2345 Brunn am Gebirge, Austria. Registration number : 88853t

Romania : S.C. ESSILOR ROMANIA s.r.l, Anchor Plaza, etaj 11, corp B,Bd. Timisoara, nr. 26Z, sector 6, 061331, Bucuresti, Romania.

Registration number : J40/7317/2000

Italy : Essilor Italia Spa, Via Noto 10, 20141 Milano, Italia.

Registration number : 02 535791

Hungary : Essilor Optika Kft., Szentmihályi út 137., 1152 Budapest, Hungary.

Trade number : 01 09 67116

Poland : Essilor Polonia Sp. z o.o., Annopol 17, 03-236 Warszawa, Polonia.

KRS: 0000120470

NIP: 634-012-58-44

REGON: 271008247

Portugal : Essilor Portugal - Sociedade Industrial de Óptica, Lda, Rua Pino Verde nº2, 2635-096 Rio de Mouro, Portugal.

Belgium : Essilor Belgium SA, Boulevard International 55H, 1070 Brussel, Belgium.

Spain : Essilor España S.A., Calle Labastida, 28034, Madrid.

CIF: A28239572

United Kingdom : Essilor Ltd, Cooper Road, Thornbury, BS35 3UW Bristol, United Kingdom.

Registration number : 852410

VAT number : 222593866

BBGR Italia S.p.A.
Via Monti Sabini, 2, 20141 Milano (MI) - Italia
P.iva 03260520279 - C.F. 00799000153
R.E.A.: nr. MI-1704936

3/ Afiliații Essilor din afara UE

Afiliații Essilor din cadrul Grupului de companii Essilor din următoarele țări vă pot accesa datele personale.

Transferul datelor dumneavoastră personale către aceste țări este posibil fie pentru că aceste țări sunt recunoscute de Comisia Europeană ca oferind un nivel adecvat de protecție pentru datele dumneavoastră personale, fie pentru că Essilor a încheiat Clauze Contractuale Standard ale Comisiei Europene cu afiliații săi din aceste țări, asigurând astfel un nivel adecvat de protecție pentru datele dumneavoastră personale.

Essilor Shared Services Philippines Inc, Filivest City, 17/F Capella Building, ASEAN Dr, Alabang, Muntinlupa, Metro Manila, Philippines.

Alte mențiuni

Prin „transfer de date cu caracter personal”, înțelegem transferul datelor între diferite entități ale organizației noastre. Transferul de date poate lua forma unui transfer de date repetitiv, de rutină, caz în care are loc transferul aceluiași set de date între aceleași organizații pentru un anume scop sau transferul de date nerepetitiv/ad-hoc care se poate efectua în baza unor decizii de transfer al a datelor, fiind nerepetitiv, și care se referă doar la un număr limitat de persoane vizate.

În situația în care prelucrăm date cu caracter personal cu ajutorul unei persoane împuternicite, asigurăm în cadrul unui raport contractual (în scris) faptul că:

– persoana împuternicită acționează numai la instrucțiunile operatorului de date, și

– există asigurate condițiile de securitate adecvate, echivalente cu cele impuse de către operatorul de date.

Operatorul transferă datele cu caracter personal în afara Spațiului Economic European (SEE) numai atunci când este necesar și asigurând în același timp nivelul de protecție adecvat, în principal prin:

1.1. cooperarea cu entitățile care prelucrează date cu caracter personal în țările pentru care a fost emisă o decizie relevantă a Comisiei Europene;

1.2. aplicarea clauzelor contractuale standard emise de Comisia Europeană;

1.3. aplicarea regulilor corporative obligatorii, aprobate de autoritatea de supraveghere competentă;

1.4. în cazul transferului de date către SUA - cooperarea cu entitățile care participă la programul Privacy Shield aprobat prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1250 a Comisiei din 12 iulie 2016 privind adecvarea protecției oferite de UE-SUA. Privacy Shield (lista entităților din SUA care participă la acest program este disponibilă la: https://www.privacyshield.gov/list).